دسترسی به وای فای در زیر آب ممکن شد ! ، با پدید آمدن فناوری جدیدی به نام آکوآ فای دسترسی به وای فای در زیر آب نیز امکان پذیر شد و همچنین متصل شدن به اینترنت در عمق دریاها و اقیانوس‌ها به وجود می آید .


به گزارش فارس به نقل از نیواطلس ، امواج رادیویی از توانایی انتقال پایینی در آب برخوردار هستند و زیرا دسترسی به شبکه های وای فای در زیر آب ممکن نمی باشد . اما دانشمندان با ساخت نسخه زیرآبی وای فای این چالش غلبه کنید
در سال‌های گذشته محققان سعی کرده بودند از لیزر برای منتقل نمودن تصاویر ویدئویی فوق دقیق در زیر آب به کار ببرند و فناوری جدید که آکوآ فای نام دارد همانند همین فناوری لیزری است .
با این فناوری جدید یک غواص می تواند گوشی خود را به زیر آب نیز ببرد و عکس ها و ویدئوهای گرفته شده از زیر آب را در همان جا برای افراد دیگر در روی آب بفرستد . همینطور غواص ها می توانند با به کارگیری از این راه ها در زیر آب با یکدیگر داده تبادل نمایند .
به این دلیل باید ابزار کوچکی در کف کشتی ها نصب بشود تا داده ها به وسیله ی آن میان غواص ها رد و بدل شود . ابزار ذکر شده مجهز به یک ریزرایانه است که داده های رادیویی را به پالس های نوری فوق سریع مبدل می کند که هر یک از این پالس ها می توانند برابر صفر یا یک در کدهای باینری باشند .
پالس های موجود در به کارگیری از فناوری لیزری 520 نانومتری یا به وسیله ی ال ای دی های ویژه سبز رنگ ارسال می شوند . ال ای دی های مذکور می توانند به ارسال داده ها در فصل های کوتاه با مصرف کم برق موجود می باشند . در زمان به کارگیری از لیزر مسافت طی شده بیشتر می شود اما به مصرف برق زیاد تری احتیاج است .
اطلاعات رسیده به دستگاه نصب شده در کشتی به وسیله ریزرایانه آن به فیلم ها و عکس های عادی قابل دید مبدل می شود و فایل های ذکر شده در آخر از طریق ماهواره در اینترنت آپلود می شوند
از این سیستم به شکل آزمایشی برای منتقل نمودن از عمق چند متری آب به سطح آب به کار برده شود و با دقت به کم هزینه و انعظاف بودن سیستم یاد شده می توان به تجاری سازی آن در آینده نزدیک امیدوار بود .